VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

GRUPA STOKROTKI

MAŁE RĄCZKI, WIELKI ROZWÓJ

,,Motoryka” to ogólna sprawność ruchowa człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem.  Motoryką małą nazywamy sprawność dłoni i palców, zaś motoryką dużą sprawność fizyczną całego ciała.

Motoryka mała to przede wszystkim sprawność ruchowa dłoni, ale tak to już jest, że umiejętności często są naczyniami połączonymi i rozwijając motorykę małą, często rozwijamy również koordynację oko – ręka, poczucie sprawczości, precyzję ruchów i koncentrację, a także rozumienie relacji przyczynowo-skutkowych.
Motoryka rozwija się u dziecka latami. Jest to proces skomplikowany i ma wiele etapów.

JESIEŃ U STOKROTEK

Nasza grupa Stokrotki, bardzo szybko przyzwyczaiła się na piękną, zremontowaną klasę. Pracuje nam się w niej wyśmienicie!
W czasie jesieni robiliśmy dużo ciekawych aktywności i sporo żeśmy się nauczyli na przykład o: o zasadach, które obowiązują w przedszkolu, kolorach, owocach, warzywach, grzybach, drzewach, leśnych zwierzętach, porach roku, pogodzie. W przedszkolu były również odbywane dni projektowe, które kształtują u przedszkolaków logiczne myślenie.