VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

GRUPA STOKROTKI

POZNAJEMY NASZE CIAŁO

Nie dawno Stokrotki zwracały uwagę na swoje ciało i uczyły się nazw różnych jego części. Kształtowaliśmy doznania dotykowe podczas zabaw sensorycznych. Dużo rozmawialiśmy o zmysłach niektórych narządach wewnętrznych, które są niezwykle ważne dla każdego człowieka. Szukaliśmy podobieństw i różnic między sobą oraz ćwiczyliśmy z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ciekawe też było doświadczenie z gąbką, która przedstawiała mózg. Doszliśmy do wniosku, że gąbka tak samo, jak mózg wchłania wszystkie informacje, myśli...

Stokrotki w teatrze na repertuarze „Pójdźmy wszyscy do stajenki“

W piątek 9. grudnia Stokrotki wyruszyły autobusem do Teatru Lalek Bajka do Czeskiego Cieszyna na świąteczną bajkę Pójdźmy wszyscy do stajenki. Opowieść przedstawiła dzieciom początek świata, dzieci dowiedziały się, dlaczego obchodzi się Boże Narodzenie. Dzieci były zachwycone wyprawą za kulturą. Bardzo cieszymy się na kolejną wyprawę na przedstawienie!

MAŁE RĄCZKI, WIELKI ROZWÓJ

,,Motoryka” to ogólna sprawność ruchowa człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem.  Motoryką małą nazywamy sprawność dłoni i palców, zaś motoryką dużą sprawność fizyczną całego ciała.

Motoryka mała to przede wszystkim sprawność ruchowa dłoni, ale tak to już jest, że umiejętności często są naczyniami połączonymi i rozwijając motorykę małą, często rozwijamy również koordynację oko – ręka, poczucie sprawczości, precyzję ruchów i koncentrację, a także rozumienie relacji przyczynowo-skutkowych.
Motoryka rozwija się u dziecka latami. Jest to proces skomplikowany i ma wiele etapów.

JESIEŃ U STOKROTEK

Nasza grupa Stokrotki, bardzo szybko przyzwyczaiła się na piękną, zremontowaną klasę. Pracuje nam się w niej wyśmienicie!
W czasie jesieni robiliśmy dużo ciekawych aktywności i sporo żeśmy się nauczyli na przykład o: o zasadach, które obowiązują w przedszkolu, kolorach, owocach, warzywach, grzybach, drzewach, leśnych zwierzętach, porach roku, pogodzie. W przedszkolu były również odbywane dni projektowe, które kształtują u przedszkolaków logiczne myślenie.