MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

Přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021-2022

OZNÁMENÍ

Č.j. : MŠP/065/2021

Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

Registrační číslo                                                       Výsledek řízení

01/2021                                                                     přijat/a

02/2021                                                                     přijat/a

03/2021                                                                     přijat/a

04/2021                                                                     přijat/a

05/2021                                                                     přijat/a

06/2021                                                                     přijat/a

07/2021                                                                     přijat/a

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Ve Vendryni dne 21.5.2021

Urbanová Naděžda

ředitelka školy

 

Letní příměstský tábor ve Vendryni

Obec Vendryně se ve spolupráci se ZŠ Vendryně rozhodla zorganizovat příměstský tábor s podtitulem „Pustý ostrov Titikaka“. Tábor je určen pro děti ve věku 4 – 10 let a bude se konat ve 2 turnusech - 19.-23.7.2021 a 26.-30.7.2021, každý den 8:00 – 16:00. Maximální kapacita každého turnusu je omezena na 30 dětí. Odborný dozor na táboře zajistí zkušení pedagogové ZŠ Vendryně. Tábor bude sportovně – poznávací. Děti se můžou těšit na sportovní hry, poznávání vendryňské přírody atd. V případě nepříznivého počasí se tábor bude konat v budově ZŠ (tělocvična, výtvarna atd.).

Cena za 1 dítě/ turnus byla stanovena ve výši 1.900 Kč. Přihlášku na příměstský tábor zasílejte nejpozději do 30.6.2021 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu: Obec Vendryně, Vendryně 500, 739 94 Vendryně, popřípadě doneste osobně na podatelnu obecního úřadu Vendryně.

Závaznou přihlášku si můžete stáhnout na stránkách www.vendryne.cz nebo vyzvednout v mateřských a základních školách ve Vendryni. Platební informace jsou uvedeny v závazné přihlášce. Pro další informace pište na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na 558 554 121.

OTEVŘENÍ MŠ OD 10.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
 • Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.
 • V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinnosti od 10. května 2021 na území celé České republiky, které se mění oproti současnému stavu tak, že

 • je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
 • to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,
 • při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,
 • povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov se nemění.

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 3. května 2021 do 14. května 2021.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Při podání žádosti je potřeba doložit:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • evidenční list, jehož součástí je potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte,
 • žádost o zařazení do třídy s polským vyučovacím jazykem (dle zájmu rodičů),
 • rodný list dítěte (při osobním podání žádosti v MŠ).

Tiskopisy jsou ke stažení a vytištění ZDE. (ŽÁDOST O PŘÍJETÍ, EVIDENČNÍ LIST, ŽÁDOST PL TŘÍDA)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena ZDE

Vyplněné tiskopisy je možné doručit následujícími způsoby:

 1. Osobním podáním: PO PŘEDEŠLÉ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ JE MOŽNO SJEDNAT TERMÍN OSOBNÍHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI VE ŠKOLE (zákonný zástupce všechny potřebné tiskopisy na místě obdrží a vyplní).
 2. do datové schránky školy (ID datové schránky: s3vkm5w),
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem- nelze jen poslat prostý email! (email školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 4. poštou na adresu školy ( Zaolší 615, 739 94 Vendryně, obálku označit nápisem „Zápis“)

Telefonické kontakty k dohodnutí osobního podání žádosti: 703 582 848, 558 554 372).

OTEVŘENÍ MŠ OD PONDĚLÍ 12.4.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021:

V mateřské škole

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí,
 • dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

POSLEDNÍ DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Velikonoce skončily, ale místo hřejivých paprsků jarního sluníčka nám z oblaků opět poletují sněhové vločky. My se ale i tak radujeme, protože v pondělí 12.4.2021 se naše mateřská škola znovu pro děti otevře. Bohužel zatím jen pro předškoláky, kteří mají předškolní vzdělávání povinné, ale pevně věříme, že brzy budeme zase "praskat ve švech". Tímto bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří s námi při plnění distanční výuky spolupracovali. Moc si vážíme jejich pomoci, bez které by "dálková" výuka nebyla u předškolních dětí proveditelná. Důkazem poctivé a pilné práce dětí, ale i jejich rodičů, jsou fotografie a splněná zadání, která ve školce z doby distanční výuky máme.

Aby se našim mladším kamarádům po školce tolik nestýskalo, budeme jim připravovat s přítomnými předškoláky obrázky, omalovánky, výrobky či úkoly, které jim každé dva týdny doručíme domů, aby se i ony trochu zabavily a nezapomněly na nás.

    

     

        

  

                                   

 

   

DISTANČNÍ VÝUKA NEJEN PŘEDŠKOLÁKŮ

Poslední týden před Velikonocemi se všechny děti z naší malé školky dočkaly sladkého překvapení v podobě jarního zajíčka, ale nechybělo ani zadání pro distanční výuku, tentokrát pro velké i malé děti. Podle návodu a za pomoci rodičů měly děti upéct velikonočního beránka, ozdobit kraslicemi náš Vajíčkovník, nebo doma vyrobit obří vajíčko z "čehokoli", či kuřátko podle přiloženého návodu. Moc nás potěšily fotky dětí, jak zadané úkoly plní :-) S radostí přikládáme zaslané fotografie s usměvavými dětmi!

          

          

        

         

         

        

         

                      

 

VAJÍČKOVNÍK

Pro všechny dětičky z naší školičky přinášíme novou aktivitu. Před brankou školky vyrostl VAJÍČKOVNÍK, který všechny prosí o vyzdobení. Vyrobte si doma velikonoční kraslici (vajíčko) nebo jinou velikonoční ozdobu a přijďte ji pověsit na náš Vajíčkovník. Zdobit mohou všechny děti, rodiče i sourozenci. U branky najdete také krabičku s křídami, kterými můžete na chodník před školkou nakreslit obrázek. 

Předem děkujeme za pomoc při zdobení Vajíčkovníku a všem přejeme krásné VELIKONOCE :-)  

 

PEXESO

Naši milí kamarádi, aby jste se při procházce po Zaolší nenudili, připravili jsme pro Vás VENKOVNÍ PEXESO. Přijďte si ho zahrát k plotu naší školičky. Na dřevěných kolečkách jsou pověšeny obrázky jarních kytiček, broučků nebo ptáčků. Zkuste si zahrát pexeso postupným otáčením dvojic obrázků (vždy jen na jedné polovině brány) a názvy kytiček, zvířátek i broučků si můžete také pojmenovat nebo rytmizovat (vytleskat). Pokaždé, když hru skončíte, otočte kolečka tak, aby obrázky nebylo vidět. ALE POZOR!! V pexesu vám vždy jeden obrázek zůstane bez dvojice, poznáte který?

Užijte si hru :-)) Vaše učitelky. 

                                                      A UŽ SE HRAJE :-)

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ

Od 1. března 2021 je z nařízení vlády MŠ uzavřena a proto vedeme v naší mateřské škole distanční výuku pro PŘEDŠKOLÁKY, kteří mají předškolní docházku povinnou. Pro plnění domácí výuky mají děti doma k dispozici tzv. "Distanční tašky" s pomůckami (barvy, lepidlo, nůžky, fixy atd.). Každé pondělí děti dostávají domácí zadání, které jim paní učitelky rozvezou domů.  Na vypracování úkolů mají předškoláci celý týden. V pátek děti za pomoci rodičů doručí hotové úkoly do schránky v MŠ, nebo předají paní učitelce.

Velice nás těší, že námi sestavené činnosti děti rády plní, že je mají vždy bezchybně splněny a posílají nám prostřednictvím emailu své fotografie i pozdravy. Je to pro nás SKVĚLÁ zpětná vazba a my si vážíme spolupráce dětí i rodičů při takovéto nelehké formě výuky. Nicméně doufáme, že tato situace už nebude trvat dlouho a brzy se všichni uvidíme v naší školičce. Na všechny se už moc těšíme a posíláme tisíce pozdravů :-)

(více fotek viz. fotogalerie)

             

         

     

     

 

PŘERUŠENÍ PROVOTU MŠ

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 (ZDE) vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

 • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Informace o ošetřovném naleznete ZDE.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Kalendář akcí

srpen 2021
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Co nás čeká

01. 07. 2021 MŠ UZAVŘENA
12. 07. 2021 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Naše fotky

Banánový chlebíček