VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

TŘÍDA PAMPELIŠKY

Poslední tenisový den

Také tenisová školička se s koncem školního roku s dětmi rozloučila. Rodiče se měli možnost přijít podívat na poslední tréning dětí na místní tenisový kurt. Děti během podzimních i jarních lekcí udělaly velké pokroky a některé z nich pokračují u paní Martynkové také při soukromých lekcích mimo organizaci MŠ. Na tenisové lekce docházelo celkem 18 dětí v různém věkovém rozmezí. Pokud budeme mít možnost, jistě budeme s tenisovou školičkou pokračovat v novém školním roce. Děkujeme paní Martynkové, která našim dětem dává takto možnost naučit se tenisovým základům a také za krásné odměny, které děti pokaždé na konci kurzu dostanou. 

          

Ukončení projektu

Předposlední den školního roku jsme s dětmi ukončili celoroční projekt SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. Celý školní rok děti poctivě plnily úkoly zadané v "sokolských denících", které jsou podle náročností rozděleny do tří věkových kategorií. Za každý pohybový úkol si děti do svého deníku nalepily příslušnou nálepku podle kategorie (zdolávání překážek, manipulace s míček, pohybová zdatnost nebo všeobecné dovednosti). Po kontrole, zda byly použity všechny nálepky, děti dostaly krásný diplom se sokolem Pepíkem a také medaili. Už nyní je naše školka přihlášena do dalšího ročníku tohoto skvělého celorepublikového projektu obce sokolské, která touto cestou rozvíjí pohybovou gramotnost předškolních dětí.

Návštěva 1. tříd ZŠ Vendryně

Dne 24.5.2022 po dvouleté odmlce se skupina odvážných šesti předškoláků v doprovodu paní učitelek, vydala na dalekou výpravu směr Vendryňská škola. Nejprve jsme nasedli na linkový autobus, který nás zavezl přímo před budovu školy. Pro některé jedince byla cesta v plném autobuse školáků velikým zážitkem. Na místě už na nás čekala paní školnice, která nás zavedla do prvních tříd. Tam jsme se zapojili do výuky českého jazyka a poté matematiky. Nakonec jsme si prošli a prohlédli celou školu, do které zanedlouho někteří naši předškoláci nastoupí.

Zahradní slavnost - Festyn ogrodowy

V sobotu 11.6.2022 se mohl po dvou dlouhých letech opět konat FESTYN OGRODOWY - ZAHRADNÍ SLAVNOST. Jako tradičně se akce uskutečnila v prostorech PZKO Zaolší a hlavním organizátorem byla Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu Vendryně - Zaolší, neboli místní PZKO. Ti zajistili zábavu pro děti, bohaté pohoštění pro všechny přítomné i tradiční vystoupení pěvecké skupina. Děti naší školičky si připravily tři tanečky Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko od Jitky Molavcové (nejmenší děti), starší děti nacvičily tanec na píseň Alvaro Solera - Sofia a své vystoupení ukončily všechny děti společným tanečkem s pompóny "Tańcz, tańcz, tańcz". Podle velkého potlesku věříme, že se vystoupení dětí povedlo a všem přítomným opravdu líbilo :-)

 

 

TÝDEN DĚTÍ

Druhý červnový týden patřil v naší školičce oslavám ke DNI DĚTÍ. Už v pondělí si všichni pochutnali na výborných ovocných nanucích. Celé úterní dopoledne mohly děti dovádět na dvou skákacích hradech, tancovat v bublinkách a voňavém kouři, nebo si pochutnat na sladkém popcornu. Ve středu se nám pokazilo počasí, ale o slíbené „Hledání pokladu“ děti nepřišly, ale musely ho hledat ve vnitřních prostorách školičky. Děti musely splnit několik úkolů, které je zavedly do školního sklepa, kde poklad hlídali okatí pavouci :-). Tentokrát se o poklad (dárečky) postarala TETA EMIČKY KUBICZKOVÉ, která dětem jistě udělala velkou radost, za což jí touto cestou děkujeme! V pátek nás ještě navštívil se svým vystoupením „KOUZELNÁ DOPRAVNÍ ŠKOLIČKA “, kouzelník Aleš Krejčí. Ten dětem ukázal několik kouzel, připomněly si barvy semaforu, některé dopravní značky, a také si zopakovaly, jak správně přecházet přes přechod pro chodce. Vše se prolínalo kouzlením, do kterého se děti aktivně zapojily.