VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

TŘÍDA PAMPELIŠKY

Canisterapie

Koncem listopadu nás ve školce navštívil čtyřnohý kamarád Sorbon a jeho páníček z Ostravy. Pejsek prošel výcvikem v "Centru pro výcvik psů Alfa" a dětí se nemohl dočkat. Pejsek dětem ukázal, jak umí poslouchat, najít schované piškoty, ale i jak se rád mazlí a nechává vyčesat. Jeho páníček ale také děti poučil, jak se ke všem pejskům správně chovat, jak na různé situace s pejskem reagovat a co pejsci určitě rádi nemají. Po veselém dopoledni nám sice zůstal koberec plný chlupů, ale i krásných zážitků z milého setkání. 

 

Malí stavitelé a Logické hry - projektové dny pro naše starší děti

Dvakrát nás navštívil pan Dušan z MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY, která pomocí svých projektových dnů rozvíjí u dětí logické myšlení a základy digitálních kompetencí i informatické myšlení. Oba projektové dny byly založeny na tzv. unplugged aktivitách, což znamená - bez připojení. V první sérii projektů se děti dověděly zajímavosti o stavitelství a společnými silami si postavily Karlův most z kostek LEGO DUPLO, který byl díky pilířům natolik pevný, že unesl děti, ale také paní učitelky. Navazující projektový den rozvíjel u dětí prostorovou orientaci, orientaci ve čtvercové síti a také základy krokování (kódování). Všechny aktivity děti bavily, i když bylo potřeba velké soustředění a přemýšlení.

  

Naše kroužky

Hned v září začaly přihlášené děti opět navštěvovat tenisovou školičku Petry Martynkové, se kterou i 2x týdně intenzivně trénovaly na místním kurtu. Ač bylo věkové složení malých tenistů různorodé, základní princip a techniku tenisu krásně zvládají. Od října patří každý pátek plavecké školičce s Kenny klubem v Třinci. I letos se tak mohou během 10 lekcí malí plaváčci seznamovat s vodou a užívat si radosti v ní. Středeční rána zase patří kroužku angličtiny a těm dětem, které mají o seznámení s ní, prostřednictvím hravých lekcí paní lektorky Andrey Skupień, zájem.  S radostí také pokračujeme v projektu „Čteme si“ s vendryňskou knihovnou a paní Janou Chlebkovou, která nám přijede každý měsíc představit novou dětskou knihu určenou předškolním dětem.

Jezdí za námi pohádky

Každý měsíc se mohou děti těšit na divadelní pohádku, která přijede za námi do školičky. V září nás navštívila myška Klárka a veverka Terka s pohádkou "Jak se chovám ve školce", v říjnu jsme si zazpívali lidové písničky s hercem Ivanem Urbánkem a listopad nám opět zpříjemnila myška Klárka a veverka Terka z divadélka Ententýky, se známou pohádkou "Perníková chaloupka". Každé divadelní představení je pro děti příjemné zpestření každodenní docházky :-)

 

Jablíčková drakiáda

Začátkem října již po 6. vzlétli nad venkovními prostory PZKO Zaolší barevní draci, které si děti naší školičky, společně se svými rodinami, pouštěli na JABLÍČKOVÉ DRAKIÁDĚ. Nechybělo ani několik jablíčkových stanovišť s připravenými úkoly a odměna za jejich splnění. O výborné pohoštění se opět postaral spolek PZKO Zaolší, za což jim touto cestou velmi děkujeme! Dík ale patří letos i odvážným maminkám a babičkám, které se přihlásily do soutěže „O nejchutnější jablečný závin“.
Tři zvolené výherkyně odcházely s odměnou, ale výborné byly bezesporu všechny sladké výrobky, protože nezbyl ani jediný kousek.