VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

TŘÍDA PAMPELIŠKY

Karneval s rodiči v PZKO

Letošní karnevalové těšení jsme si užili s našimi rodiči i sourozenci v PZKO Zaolší. Celý sál se naplnil velkými  i malými pohádkovými bytostmi a stoly se prohýbaly pod bohatým občerstvením, o které se postarala většina rodičů, za což jim patří náš velký dík. KARNEVAL byl letos o to veselejší a radostnější, že nás navštívil klaun HOPSALÍN, který neúnavně bavil všechny přítomné. Soutěže a tanečky pro děti i dospělé zajistily tu správnou karnevalovou náladu. Nechyběly ani odměny a společná fota ve photobudce u Lukáše. Společně strávené odpoledne si všichni náramně užili a věříme, že nikdo nelitoval své účasti.  

Lyžařská školička v Bukovci

Hned po skončení vánočních prázdnin od 3.1 do 6.1. 2023 proběhla v naší MŠ lyžařská školička s Malina Ski School v Bukovci. I přes ne zcela příznivé podmínky jsme každé ráno vyrazili s dětmi autobusem do Bukovce. Tam nás již čekali připravení instruktoři, kteří si děti po společné rozcvičce rozdělili do několika skupin. Po zhruba 1 hodině se děti zahřály teplým čajem a dobrou svačinkou, kterou jsme si přivezli z MŠ a vydaly se opět na svah. I když tento kurz trval pouhé 4 dny, děti se základům lyžování alespoň trochu naučily a mohly to předvést svým rodičům i prarodičům v pátek, kdy byly jako každý rok závěrečné „závody“. Tyto závody odstartovala velká Malina – maskot Malina Ski School a děti si s ní po sjetí sjezdovky plácly. Nechybělo ani společné foto, diplom a malý dárek.

I když byly děti vždy řádně unavené, byl to pro ně zcela určitě skvělý zážitek!

 

Školičkové Vánoce

Poslední týden před vánočními prázdninami jsme si společně užili pravé ŠKOLIČKOVÉ VÁNOCE. Maminky dětem na tento den nabalily výborné vánoční cukroví, které hned celou školku provonělo. Cukroví si děti pyšně uložili na vyzdobené talířky, přidaly vánoční čaj a sváteční hostina byla připravena. Po krátkém vánočním povídání a realizací vánočních tradic (rozkrojení jablíčka, ochutnávka oplatků s medem, pouštění lodiček a zapalování prskavek) se ozval zvoneček a děti se mohly pustit do rozbalování dárečků, které nám Ježíšek do školičky nadělil. I letos byl opravdu štědrý a děti tak mají spoustu nových  a zajímavých hraček pro své každodenní hry. 

Setkání s myslivcem

V prosinci jsme přivítali v MŠ pana myslivce Vojtu, který přišel děti seznámit nejen s lesními zvířátky, ale také se správným chováním v lese. Myslivec Vojta všem dětem podal na přivítanou ruku a pozdravil je jako správné myslivce: "Lovu zdar". Ukázal jim také správné myslivecké vybavení (myslivecký klobouk, zelené oblečení, dalekohled....) a naučil je i několika novým mysliveckým výrazům: např. nohy - běhy, jazyk - lízák. Nejen zajímavá přednáška pana myslivce, ale i ukázka skutečného paroží jelena osmeráka, nebo srnce, byla pro děti velmi zajímavá. Z úst pana myslivce zaznělo také poučení, jak se děti mají v lese správně chovat, koho v lese mohou potkat a jak při nečekaném setkání se zvěří reagovat. 

Přednáška byla zajímavá, poutavá i poučná a líbila se nejen dětem, ale i paní učitelkám. Těšíme se na další nová setkání.

  

 

Mikulášská nadílka

Již tradičně nás navštívila 6.12. vzácná návštěva, na kterou jsme se móóóc těšili a také pilně připravovali. Hned po svačině vkročil do naší vyzdobené třídy Mikuláš se svými pomocníky - hodným a krásným andílkem a ušmudlaným čertem. I když bylo vidět, že se všichni trochu bojí, statečně děti recitovaly básničky a zpívaly písničky, které se pro naši návštěvu naučily. Odměna děti neminula a domů si odnášely bohatou mikulášskou nadílku v podobě chaloupky se zdravým mlsáním a adventním kalendářem.