VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

TŘÍDA PAMPELIŠKY

ŠKOLIČKOVÉ VÁNOCE

Vánoční čas je nenávratně za námi, ale rádi vzpomínáme na to, jak jsme si naše školičkové Vánoce užili. Každé z dětí přineslo ochutnávku vánočního cukroví, které napekly maminky, takže slavností tabule byla opravdu pestrá, voňavá a sladká. Nechyběly ani vánoční tradice a rozbalování dárečků, na které se děti tak dlouho těšily. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pondělí 6.12. přesně na svůj svátek k nám dorazil Mikuláš se svými pomocníky - andílkem a čertíkem. I když ukáplo pár slziček, děti statečně vzácné návštěvě předvedly program, který si předem opravdu pečlivě připravily. Básničky, písničky i tanečky se dětem moc povedly a Mikuláš nešetřil chválou ani dárečky. 

ROZLOUČENÍ S TENISOVOU ŠKOLIČKOU

První část letošní tenisové školičky je za námi a přihlášené děti se tak za svou snahu dočkaly krásné odměny. Paní trenérka Petra Martynková přišla děti za jejich skvělé výkony nejen pochválit, ale také jim předat zlatou medaili s tenisovou raketou, diplom a batůžek, který děti jistě využijí nejen k jarním tenisovým tréninkům. Děti byly mile překvapeny a slíbily, že s tímto krásným sportem budou i nadále pokračovat, až se k nám vrátí teplé počasí a kurt bude opět v provozu. 

LOGOHRÁTKY

V polovině listopadu přijala naše pozvání do MŠ klinická logopedka Mgr. Regina Kudelová, která se v 15,00 hodin setkala s přihlášenými dětmi a jejich rodiči na LOGOHRÁTKÁCH. Cílem společného odpoledne bylo ukázat rodičům i dětem několik logopedických technik, které přispívají k prevenci špatné výslovnosti hlásek. Děti si procvičily jazýček pomocí bonbónů, lízátka nebo logopedického dřívka, dechová cvičení za pomoci brčka nebo foukačky. Také ukázky artikulačních cvičení, dechových cvičení, nebo aktivit k rozvoj sluchového vnímání, byly jistě pro přítomné maminky přínosem k dalším logopedickým hrátkám v domácím prostředí. Klidná a přátelská atmostéra celého setkání přetrvala až do jeho závěru, kdy měly maminky možnost individuálních konzultací s paní logopedkou.

  

KDYŽ K NÁM PŘIJEDE DIVADLO

Díky fondu "JABLÍČKO" můžeme každý měsíc zpestřit dětem pobyt v mateřské škole divadelní pohádkou. V září k nám dorazilo Kašpárkovo divadlo s pohádkou O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE, kterou dětem zahrály klasické marionety pod vedením dvou zkušených loutkářů. V říjnu přijely naopak dvě divadelní herečky veverka Terka a myška Klárka, neboli divadlo Ententýky s pohádkou NA DIVOKÉM ZÁPADĚ. Každá pohádka svým dějem děti upoutá a často se stane, že divadelníci potřebují při "zvládnutí" příběhu pomoc dětí, které do svých příběhů zapojí.

15. listopadu nás opět čeká pohádka Kašpárkova divadla s názvem KDYŽ SE ČERTI ŽENILI a těsně před Vánocemi, 20.prosince, přivítáme naši známou veverku Terku a myšku Klárku s pohádkou VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Všechny divadelní pohádky si vždy užijeme a už teď se těšíme na ty, se kterými nás divadla navštíví.