VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

OZNÁMENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ

Č.j. : MŠP/026/2023

 

Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo                                                       Výsledek řízení

01/2023                                                                        přijat/a

02/2023                                                                        přijat/a

03/2023                                                                        přijat/a

04/2023                                                                        přijat/a

05/2023                                                                        přijat/a

06/2023                                                                        přijat/a

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Ve Vendryni dne 22.5.2023

Lic. Urbanová Naděžda, ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 22.5.2023

Datum nabytí právní moci: 17.6.2023

VÝLET DO ZOO OSTRAVA

POZVÁNKA "DEN MAMINEK"

FOTOGRAFOVÁNÍ K ZÁVERU ŠK.ROKU

HARMONOGRAM KVĚTEN - ČERVEN

ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy a uskuteční se v termínu

dle školského zákona
dne 11.5.2023 od 10,30 do 16,00 hodin.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Při podání žádosti je potřeba doložit:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • evidenční list, jehož součástí je potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte,
 • žádost o zařazení do třídy s polským vyučovacím jazykem (v případě zájmu),
 • rodný list dítěte (při osobním podání žádosti v MŠ) + doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Vyplněné tiskopisy je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním: PO PŘEDEŠLÉ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ JE MOŽNO SJEDNAT TERMÍN OSOBNÍHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI VE ŠKOLE (zákonný zástupce všechny potřebné tiskopisy na místě obdrží a vyplní).
 • do datové schránky školy (ID datové schránky: s3vkm5w) do 11.5.2023,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem-nelze jen poslat prostý email! (email školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do 11.5.2023
 • poštou na adresu školy (Zaolší 615, 739 94 Vendryně, obálku označit nápisem „Zápis“) do 11.5.2023.

  Telefonické kontakty k dohodnutí osobního podání žádosti: 703 582 848, 558 554 372

   

  DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře, které je součástí evidenčního listu dítěte.

  Po podání všech tiskopisů potřebných k Zápisu bude zákonným zástupcům oznámeno přidělené registrační číslo prostřednictvím emailu, který bude uveden na Žádosti o přijetí nebo přidělené registrační číslo obdrží zákonný zástupce na místě zápisu.

  Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách a na vstupních dveřích školy nejpozději 26.5.2023.

  Zákonným zástupcům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce informován písemně.

  Všechny potřebné tiskopisy včetně Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zde: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PGVsL9q5l_S4o8WHPkZF8ktezYKWeZdd

   

  Pro školní rok 2023/2024 lze přijmout 11 dětí. 

  Ve Vendryni dne 17.4.2023            

  Lic. Urbanová Naděžda, ředitelka školy

   

PROJEKT "UKLIĎME ČESKO".

LETNÍ TÁBOR OBCE VENDRYNĚ - TITIKAKA III.

PŘÁNÍ

Divadlo ENTENTÝKY v MŠ

DEN BABIČEK A DĚDEČKŮ

V pátek 3.3.2023 se v PZKO Zaolší uskutečnily hned dvě představení, které připravily děti naší školičky pro své babičky a dědečky k jejich svátku. V dopoledních hodinách jsme na připravenou divadelní pohádku O SNĚHURCE pozvali 17 obyvatel místní DPS, které jsme pohostili kávičkou, zákuskem a obdarovali krásnými dárečky.

Odpoledne se sál PZKO zcela naplnil sedmdesáti prarodiči našich dětí, kteří se nemohli vystoupení svých vnoučků dočkat. Divadelní pohádka se dětem povedla na výbornou, což jim babičky a dědečkové potvrdili velkým potleskem. Nechyběly ani vlastnoručně vyrobené dárečky (malovaný květináč s primulí pro babičky a sklenička domácích "utopenců" pro dědečky), jež děti po skončení rozdávaly. Také sladké i slané pohoštění (o které se postaraly maminky) bylo nejen chutné, ale hlavně moc dobré.

Chceme touto cestou poděkovat maminkám, které nám pomohly připravit pohoštění i těm maminkám (od Marečka, Tessinky, Zoinky, Leušky), které ochotně pomohly s průběhem akce i s úklidem sálu po jeho skončení. Dík patří také PZKO, které nám poskytlo prostory. 

 

V níže uvedeném odkaze si můžete o proběhlé akci přečíst (časopis ZWROT). 

https://zwrot.cz/2023/03/babcie-i-dziadkowie-w-roli-glownej-dzieci-z-przedszkola-w-wedryni-zaolziu-przygotowaly-dla-nich-niespodzianke-zdjecia-wideo/?fbclid=IwAR2UMOnTx-31W0CFjad8IL8Jcxnm5NfhjNflierOoQPzF98KVoPQy56UauI    

DIVADLO BAJKA ČESKÝ TĚŠÍN

DIVADELNÍ POHÁDKA: O 3 PRINCEZNÁCH A 3HLAVÉM DRAKOVI

česká třída: pondělí 6.3.2023, odjezd autobusem od MŠ 9,15 hod.

polská třída: úterý 7.3.2023, odjezd autobusem od MŠ 9,15 hod.

DEN BABIČEK A DĚDEČKŮ

Projektový den - POVÍDÁNÍ O CHOVÁNÍ