VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

HARMONOGRAM PROSINEC

PŘEDNÁŠKA ŠKOLNÍ ZRALOST

HARMONOGRAM LISTOPAD

HARMONOGRAM ZÁŘÍ - ŘÍJEN

JABLÍČKOVÁ DRAKIÁDA - POZVÁNKA

Informativní schůzky

Divadlo Ententýky

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 1.9.2022 :-)

První den ve školce

Milá maminko, milý tatínku,

blíží se chvíle, kdy Vaše dítě nastoupí do mateřské školy. Ze dne na den se ocitne v neznámém prostředí, obklopeno houfem kluků a holčiček. Starostlivou maminku a tatínka vystřídají paní učitelky, které nezná a o jejichž pozornost se navíc musí dělit s ostatními dětmi. Jistě má hlavu plnou otázek: Proč tu jsem? Co tady budu dělat? Jaké jsou paní učitelky? S čím a s kým si budu hrát? Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází „nováčci“ tzv. adaptací. Co to znamená? Je to čas potřebný k tomu, aby si dítě zvyklo na nové prostředí, kamarády, dospěláky. Aby zvládlo zůstat delší dobu samo, bez maminky, jinde než doma a přitom bylo spokojené a cítilo se bezpečně. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání“ je různě dlouhá. Je možnost, aby dítě docházelo po domluvě s paní učitelkou jen na kratší časový úsek, který se postupně prodlužuje. Bohužel, v letošním roce bez přítomnosti rodičů ve třídě.

Velice důležitá bude i spolupráce s učitelkami na třídě. Když rodiče a učitelky „potáhnou za jeden provaz“, je to pro všechny výhra. Kdo lépe zná své dítě, jeho zvyklosti, to co jí rádo, s čím si hraje a naopak, než jeho rodiče. Tyto cenné rady mohou být nápomocny při adaptaci dítěte ve školce.

V mateřské škole se již od dětí očekává určitá samostatnost při jídle a pití, oblékání a svlékání, při udržování osobní čistoty – použití WC. Proto veďte děti k určité samostatnosti v sebeobsluze, ale nebojte se, p. učitelky dětem rády pomohou, i ony chtějí mít ve školce spokojené děti. Oblečení dětem do školky dávejte pohodlné, raději starší, protože pracujeme s barvičkami a dalšími materiály, kterými se mohou ušpinit. Mějme na paměti, že dítě by se mělo soustředit na práci, nikoliv na to, aby se neušpinilo a nemuselo se strachovat: Co tomu řekne maminka? V šatně mají děti svou skříňku, do které jim připravte náhradní oblečení pro případ polití, „nehody“, atd.

Jak na první dny?

 • vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.
 • první den je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní.  Doporučujeme rodičům, aby paní učitelky/učitele seznámili se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snažší. vemte na vědomí, že je tu paní učitelka/učitel i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s učiteli na komunikaci mimo dobu příchodů.
 • doporučujeme první dny vyzvedávat dítě po obědě
 • raději si přivstaňte, abyste neměli uhoněné ráno. Ve školce budete včas a dítě bude mít dostatek času pro volnou hru
 • zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelé jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.

Co když dítě pláče?

 • často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte učitelům - profesionálům, kteří mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky/učitelé dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince v práci.
 • pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější
 • po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky/učitelé vědí, co mají dělat.
 • můžete se s paní učitelkou/učitelem dohodnout, že později zavoláte
 • v každém případě vás paní učitelky/učitelé budou kontaktovat, pokud to bude nutné
 • pokud je dítěte pláč k "neutěšení" je lepší dobu  odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete
 • při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás - to mu rozhodně neprospěje! 
 • délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední. 

Pocit jistoty a bezpečí

 • je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku - je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka. V době odpočinku čtou paní učitelky/učitelé pohádky, je pouštěna relaxační hudba.
 • dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte, s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na traktoru, na koloběžce, pohrálo si v písku...
 • hlavně chvalte, chvalte, chvalte :-)

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné, spokojené a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.