VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

Malí stavitelé a Logické hry - projektové dny pro naše starší děti

Dvakrát nás navštívil pan Dušan z MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY, která pomocí svých projektových dnů rozvíjí u dětí logické myšlení a základy digitálních kompetencí i informatické myšlení. Oba projektové dny byly založeny na tzv. unplugged aktivitách, což znamená - bez připojení. V první sérii projektů se děti dověděly zajímavosti o stavitelství a společnými silami si postavily Karlův most z kostek LEGO DUPLO, který byl díky pilířům natolik pevný, že unesl děti, ale také paní učitelky. Navazující projektový den rozvíjel u dětí prostorovou orientaci, orientaci ve čtvercové síti a také základy krokování (kódování). Všechny aktivity děti bavily, i když bylo potřeba velké soustředění a přemýšlení.