VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

Naše kroužky

Hned v září začaly přihlášené děti opět navštěvovat tenisovou školičku Petry Martynkové, se kterou i 2x týdně intenzivně trénovaly na místním kurtu. Ač bylo věkové složení malých tenistů různorodé, základní princip a techniku tenisu krásně zvládají. Od října patří každý pátek plavecké školičce s Kenny klubem v Třinci. I letos se tak mohou během 10 lekcí malí plaváčci seznamovat s vodou a užívat si radosti v ní. Středeční rána zase patří kroužku angličtiny a těm dětem, které mají o seznámení s ní, prostřednictvím hravých lekcí paní lektorky Andrey Skupień, zájem.  S radostí také pokračujeme v projektu „Čteme si“ s vendryňskou knihovnou a paní Janou Chlebkovou, která nám přijede každý měsíc představit novou dětskou knihu určenou předškolním dětem.