VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

Jezdí za námi pohádky

Každý měsíc se mohou děti těšit na divadelní pohádku, která přijede za námi do školičky. V září nás navštívila myška Klárka a veverka Terka s pohádkou "Jak se chovám ve školce", v říjnu jsme si zazpívali lidové písničky s hercem Ivanem Urbánkem a listopad nám opět zpříjemnila myška Klárka a veverka Terka z divadélka Ententýky, se známou pohádkou "Perníková chaloupka". Každé divadelní představení je pro děti příjemné zpestření každodenní docházky :-)