VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

Jablíčková drakiáda

Začátkem října již po 6. vzlétli nad venkovními prostory PZKO Zaolší barevní draci, které si děti naší školičky, společně se svými rodinami, pouštěli na JABLÍČKOVÉ DRAKIÁDĚ. Nechybělo ani několik jablíčkových stanovišť s připravenými úkoly a odměna za jejich splnění. O výborné pohoštění se opět postaral spolek PZKO Zaolší, za což jim touto cestou velmi děkujeme! Dík ale patří letos i odvážným maminkám a babičkám, které se přihlásily do soutěže „O nejchutnější jablečný závin“.
Tři zvolené výherkyně odcházely s odměnou, ale výborné byly bezesporu všechny sladké výrobky, protože nezbyl ani jediný kousek.