VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

První den ve školce

Milá maminko, milý tatínku,

blíží se chvíle, kdy Vaše dítě nastoupí do mateřské školy. Ze dne na den se ocitne v neznámém prostředí, obklopeno houfem kluků a holčiček. Starostlivou maminku a tatínka vystřídají paní učitelky, které nezná a o jejichž pozornost se navíc musí dělit s ostatními dětmi. Jistě má hlavu plnou otázek: Proč tu jsem? Co tady budu dělat? Jaké jsou paní učitelky? S čím a s kým si budu hrát? Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází „nováčci“ tzv. adaptací. Co to znamená? Je to čas potřebný k tomu, aby si dítě zvyklo na nové prostředí, kamarády, dospěláky. Aby zvládlo zůstat delší dobu samo, bez maminky, jinde než doma a přitom bylo spokojené a cítilo se bezpečně. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání“ je různě dlouhá. Je možnost, aby dítě docházelo po domluvě s paní učitelkou jen na kratší časový úsek, který se postupně prodlužuje. Bohužel, v letošním roce bez přítomnosti rodičů ve třídě.

Velice důležitá bude i spolupráce s učitelkami na třídě. Když rodiče a učitelky „potáhnou za jeden provaz“, je to pro všechny výhra. Kdo lépe zná své dítě, jeho zvyklosti, to co jí rádo, s čím si hraje a naopak, než jeho rodiče. Tyto cenné rady mohou být nápomocny při adaptaci dítěte ve školce.

V mateřské škole se již od dětí očekává určitá samostatnost při jídle a pití, oblékání a svlékání, při udržování osobní čistoty – použití WC. Proto veďte děti k určité samostatnosti v sebeobsluze, ale nebojte se, p. učitelky dětem rády pomohou, i ony chtějí mít ve školce spokojené děti. Oblečení dětem do školky dávejte pohodlné, raději starší, protože pracujeme s barvičkami a dalšími materiály, kterými se mohou ušpinit. Mějme na paměti, že dítě by se mělo soustředit na práci, nikoliv na to, aby se neušpinilo a nemuselo se strachovat: Co tomu řekne maminka? V šatně mají děti svou skříňku, do které jim připravte náhradní oblečení pro případ polití, „nehody“, atd.

Jak na první dny?

 • vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.
 • první den je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní.  Doporučujeme rodičům, aby paní učitelky/učitele seznámili se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snažší. vemte na vědomí, že je tu paní učitelka/učitel i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s učiteli na komunikaci mimo dobu příchodů.
 • doporučujeme první dny vyzvedávat dítě po obědě
 • raději si přivstaňte, abyste neměli uhoněné ráno. Ve školce budete včas a dítě bude mít dostatek času pro volnou hru
 • zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelé jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.

Co když dítě pláče?

 • často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte učitelům - profesionálům, kteří mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky/učitelé dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince v práci.
 • pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější
 • po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky/učitelé vědí, co mají dělat.
 • můžete se s paní učitelkou/učitelem dohodnout, že později zavoláte
 • v každém případě vás paní učitelky/učitelé budou kontaktovat, pokud to bude nutné
 • pokud je dítěte pláč k "neutěšení" je lepší dobu  odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete
 • při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás - to mu rozhodně neprospěje! 
 • délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední. 

Pocit jistoty a bezpečí

 • je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku - je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka. V době odpočinku čtou paní učitelky/učitelé pohádky, je pouštěna relaxační hudba.
 • dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte, s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na traktoru, na koloběžce, pohrálo si v písku...
 • hlavně chvalte, chvalte, chvalte :-)

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné, spokojené a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.