VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PRZEDSZ​KOLE KLÍČEK

"Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy."

TŘÍDA PAMPELIŠKY

ROZLOUČENÍ S TENISOVOU ŠKOLIČKOU

První část letošní tenisové školičky je za námi a přihlášené děti se tak za svou snahu dočkaly krásné odměny. Paní trenérka Petra Martynková přišla děti za jejich skvělé výkony nejen pochválit, ale také jim předat zlatou medaili s tenisovou raketou, diplom a batůžek, který děti jistě využijí nejen k jarním tenisovým tréninkům. Děti byly mile překvapeny a slíbily, že s tímto krásným sportem budou i nadále pokračovat, až se k nám vrátí teplé počasí a kurt bude opět v provozu. 

LOGOHRÁTKY

V polovině listopadu přijala naše pozvání do MŠ klinická logopedka Mgr. Regina Kudelová, která se v 15,00 hodin setkala s přihlášenými dětmi a jejich rodiči na LOGOHRÁTKÁCH. Cílem společného odpoledne bylo ukázat rodičům i dětem několik logopedických technik, které přispívají k prevenci špatné výslovnosti hlásek. Děti si procvičily jazýček pomocí bonbónů, lízátka nebo logopedického dřívka, dechová cvičení za pomoci brčka nebo foukačky. Také ukázky artikulačních cvičení, dechových cvičení, nebo aktivit k rozvoj sluchového vnímání, byly jistě pro přítomné maminky přínosem k dalším logopedickým hrátkám v domácím prostředí. Klidná a přátelská atmostéra celého setkání přetrvala až do jeho závěru, kdy měly maminky možnost individuálních konzultací s paní logopedkou.

  

KDYŽ K NÁM PŘIJEDE DIVADLO

Díky fondu "JABLÍČKO" můžeme každý měsíc zpestřit dětem pobyt v mateřské škole divadelní pohádkou. V září k nám dorazilo Kašpárkovo divadlo s pohádkou O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE, kterou dětem zahrály klasické marionety pod vedením dvou zkušených loutkářů. V říjnu přijely naopak dvě divadelní herečky veverka Terka a myška Klárka, neboli divadlo Ententýky s pohádkou NA DIVOKÉM ZÁPADĚ. Každá pohádka svým dějem děti upoutá a často se stane, že divadelníci potřebují při "zvládnutí" příběhu pomoc dětí, které do svých příběhů zapojí.

15. listopadu nás opět čeká pohádka Kašpárkova divadla s názvem KDYŽ SE ČERTI ŽENILI a těsně před Vánocemi, 20.prosince, přivítáme naši známou veverku Terku a myšku Klárku s pohádkou VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Všechny divadelní pohádky si vždy užijeme a už teď se těšíme na ty, se kterými nás divadla navštíví. 

 

Bramborová drakiáda

Poslední zářijové pondělí patřilo BRAMBOROVÉ DRAKIÁDĚ a proto se od 15,00 hodin začal plnit venkovní areál PZKO Zaolší dětmi a jejich rodinkami. I když nám vítr pofukoval jen slabě, přeci jen se někteří draci vznesli opravdu vysoko a jejich majitelé tak byli právem pyšní. Když už draci dosedli zpět na zem, začaly děti za podpory rodičů plnit úkoly na připravených stanovištích. Bylo vidět, že děti se opravdu snaží a odměnu za splnění všech úkolů si zaslouží. Odměnou nebyla tentokrát jen taška plná dobrot, ale i bramborový placek nebo hranolky s kečupem. Veškeré pohoštění na letošní drakiádě (placky, hranolky, alko, nealko, pivo) nám pomohlo zajistit PZKO Zaolší, za což jim velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Nejen děti, ale také dospělí si společnou odpolední akci užili. Po dlouhé době, kdy jsme se takto scházet nemohli, jsme všichni společně strávili hezké odpoledne :-)

 

 

 

 

 

  

Čteme si

23.9. přijela do naší mateřské školy paní knihovnice Jana Chlebková, se kterou naše děti strávily první společné dopoledne. Paní knihovnice k nám přijede vždy jednou v měsíci a povede děti k zájmu o knihy a o samotné čtení. Naši malí "čtenáři" se tak seznámí s dětskou knihou, ve které si budou číst, prohlížet obrázky a dostanou také domácí úkol na příští setkání. Tentokrát se děti seznamovaly s tím, co to vlastně knihovna je, proč tam lidé chodí a jaká je práci knihovnice. Poslechly si také úryvek z knihy, ve které se právě o knihovně píše. Domů si děti odnášely úkol, který společně s rodiči splní a do 21.10. přinesou zpět do školky, na nové setkání s paní Janou. Už teď víme, že si budeme povídat o knize DEN, KDY VOSKOVKY ŘEKLY DOST :-)