MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola-Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, se sídlem Zaolší 615, 739 94 Vendryně, IČO: 70640262 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Mateřská škola-Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 60a, § 81 aj. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předávají MŠMT, KÚ MSK.
 • Pokud Mateřská škola-Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Mateřské školy-Przedszkola, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Mateřskou školou-Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Mateřskou školou-Przedszkolem, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Mateřskou školou-Przedszkolem Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Mateřskou školou-Przedszkolem, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Mateřské škole-Przedszkolu, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Mateřské škole-Przedszkolu, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu-Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvkovou organizaci:

Ing. Kateřina Huczalová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: 727 887 092 

Login Form

Kalendář akcí

květen 2021
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Co nás čeká

03. 05. 2021 Zápisy do MŠ

Naše fotky

Karneval- kostýmy dě...