Sfumato v MŠ

V pondělí 4.11.2019 zavítala do naší mateřské školy paní lektorka Jana Michaliková, která nejen děti, ale také paní učitelky seznamovala s novou technikou splývavého čtení s názvem SFUMATO. Tato technika je již používána na několika základních školách v našem okolí, ale v mateřských školách je technika Sfumato zatím neznámá. Byli jsme velmi rádi, že jsme mezi prvními mateřskými školami, které si mohly tuto metodu pod vedením paní lektorky vyzkoušet přímo v praxi.

Děti odpluly na krásně osvětlený a vyzdobený ostrov uprostřed oceánu, který měl plno zvířecích obyvatel a také obra Olivera. Nenásilnou a hravou formou si tak děti osvojovaly správnou artikulaci při vyslovování hlásky „O“. Pomocí této hlásky vyjadřovaly své pocity (radost, smutek, vztek) a pro zlepšení nálady a rozhýbání tělíček si děti společně s paní lektorkou zadováděly kolem ostrova.

Celou „lekci“ děti pozorně s paní Janou spolupracovaly a zapojovaly se ať už do logopedických, či pohybových činností. Paní lektorka nám přislíbila, že se v tomto školním roce ještě jednou setkáme a seznámí nás s novým příběhem i hláskou.