MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

Registrační číslo                                           Výsledek řízení

07/2019                                                              přijat/a

02/2019                                                              přijat/a

03/2019                                                              přijat/a

04/2019                                                              přijat/a

05/2019                                                              přijat/a

06/2019                                                              přijat/a

09/2019                                                              přijat/a

10/2019                                                              přijat/a

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Ve Vendryni dne 30.05.2019                                                        

Urbanová Naděžda

ředitelka školy

Kalendář akcí

leden 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Naše fotky

Jablíčková drakiáda