MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020

I.

Ředitelka Mateřské školy- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2. písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu volných míst v mateřské škole.

Kritéria o přijímání k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jsou zveřejněna předem, a to způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy) a na nástěnce na vstupním schodišti MŠ.

 

II.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 III.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).

Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 IV.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, která jsou uvedena v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

Kritérium

Body

 

 

Věk dítěte[i]

dítě, které dosáhne věku 5 let a více do 31.8., tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

6

dítě, které dosáhne věku 4 let do 31.8.

5

dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.8.

4

Trvalý pobyt

dítěte

v obci Vendryně (spádový školský obvod)

5

mimo obec Vendryně (mimo spádový školský obvod)

1

 

Individuální situace dítěte

dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.12.

1

dítě, jehož sourozenec navštěvuje mateřskou školu, na kterou je podána žádost o přijetí

2

Ve Vendryni dne  23.04.2019    Urbanová Naděžda, ředitelka MŠ

[i] Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Kalendář akcí

září 2019
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Co nás čeká

25. 09. 2019 PRVNÍ LEKCE AJ V MŠ

Naše fotky