Mateřská škola KLÍČEK

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Č.j. : MŠP/045/2018

Ředitelka Mateřské školy- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo                                           Výsledek řízení

01/2018                                                              přijat/a

03/2018                                                              přijat/a

04/2018                                                              přijat/a

05/2018                                                              přijat/a

06/2018                                                              přijat/a

07/2018                                                              přijat/a

08/2018                                                              přijat/a

09/2018                                                              přijat/a

10/2018                                                              přijat/a

11/2018                                                              přijat/a

12/2018                                                              přijat/a

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Ve Vendryni dne 14.05.2018

 

Urbanová Naděžda

ředitelka školy

 

Kalendář akcí

květen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Naše fotky

Mikulášská besídka