Mateřská škola KLÍČEK

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 2019

 

I.

Ředitelka Mateřské školy- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2. písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu volných míst v mateřské škole.

Kritéria o přijímání k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jsou zveřejněna předem, a to způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy) a na nástěnce ve vstupní hale MŠ.

II.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 III.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonům, v  platném znění).

Toto se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

  IV.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, která jsou uvedena v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

Kritérium

Body

 

 

Věk dítěte

dítě, které dosáhne věku 5 let a více do 31.8., tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

6

dítě, které dosáhne věku 4 let do 31.8.

5

dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.8.

4

Trvalý pobyt

dítěte

v obci Vendryně (spádový školský obvod)

5

mimo obec Vendryně (mimo spádový školský obvod)

1

 

Individuální situace dítěte

dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.12.2018

1

dítě, jehož sourozenec navštěvuje mateřskou školu, na kterou je podána žádost o přijetí

2

Kalendář akcí

duben 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Naše fotky

Lyžařská školička