MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

POZVÁNKA

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na:

SPOLEČNÉ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

TERMÍN AKCE:     18. června 2019 v 15,00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:  venkovní altánek v PZKO Zaolší

NA PROGRAMU BUDE:

- SLAVNOSTÍ CEREMONIÁL PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

- INDIÁNSKÉ MUZIKOHRÁTKY: bubnování, zábavné muzicírování

- FACE PAINTING (malování na obličej)

- STÁNEK S POPCORNEM

- VOLNÁ ZÁBAVA A OPÉKÁNÍ PÁRKŮ

S SEBOU:                                                

 • PÁRKY a CHLEBA (množství dle potřeby rodiny)
 • NĚCO KE KÁVIČCE (jen podle Vaší chuti)
 • DOBROU NÁLADU

ORGANIZACE:

 • Rodiče si tento den vyzvednou děti v MŠ do 14,45 hodin a přesunou se s nimi do altánku v PZKO.
 • Akce se zúčastní děti pouze v doprovodu rodičů, po dobu akce za děti zodpovídají rodiče.
 • V případě nepříznivého počasí proběhne akce ve vnitřních prostorech PZKO.

Těší se všechny dětí i kolektiv MŠ. 

ŠKOLNÍ VÝLET

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU VÝLETU

       PÁTEK 14.6.2019

V rámci školního výletu s dětmi navštívíme:

KOZÍ FARMU U VESELÝCH

v Dolní Suché. http://www.kozifarma.com/

Děti se budou moci potěšit nejen s malými kůzlátky, ale i se spoustou zvířecích kamarádů ze statku. V areálu je pro děti připravena praktická ukázka péče o domácí zvířátka a děti budou mít možnost přímého kontakt se zvířátky. Po svačině jsou pro děti připraveny vědomostní hry, které se budou týkat poznávání užitkových zvířat ze statku. Prosím, oblečte děti vhodně pro pohyb na farmě a můžete do batohu dětem přibalit i nějaké malé pamlsky pro zvířecí kamarády (suché pečivo, mrkev, jablíčko).

 • příchod dětí do MŠ nejpozději v 7,45 hod.
 • odjezd autobusu od MŠ v 8,00 – 8,15 hod.
 • sportovní oblečení a vhodná obuv do přírody
 • do batohu,prosím, dětem připravte- uzavíratelné pití a jednu malou sladkost, (svačinu si povezeme z MŠ) + pláštěnku
 • prosíme, přiveďte děti nasnídané, svačina je plánovaná mezi 9,30 –10,00 hod.
 • namažte děti opalovacím krémem a repelentem (komáři, klíšťata)
 • plánovaný příjezd do MŠ ve 12,00 hod. (vyzvedávání po obědě 12,30 hod.)
 • výlet se uskuteční za každého počasí

Děkujeme za spolupráci :-)

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

Registrační číslo                                           Výsledek řízení

07/2019                                                              přijat/a

02/2019                                                              přijat/a

03/2019                                                              přijat/a

04/2019                                                              přijat/a

05/2019                                                              přijat/a

06/2019                                                              přijat/a

09/2019                                                              přijat/a

10/2019                                                              přijat/a

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Ve Vendryni dne 30.05.2019                                                        

Urbanová Naděžda

ředitelka školy

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020

I.

Ředitelka Mateřské školy- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2. písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu volných míst v mateřské škole.

Kritéria o přijímání k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jsou zveřejněna předem, a to způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy) a na nástěnce na vstupním schodišti MŠ.

 

II.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 III.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).

Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 IV.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, která jsou uvedena v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

Kritérium

Body

 

 

Věk dítěte[i]

dítě, které dosáhne věku 5 let a více do 31.8., tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

6

dítě, které dosáhne věku 4 let do 31.8.

5

dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.8.

4

Trvalý pobyt

dítěte

v obci Vendryně (spádový školský obvod)

5

mimo obec Vendryně (mimo spádový školský obvod)

1

 

Individuální situace dítěte

dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.12.

1

dítě, jehož sourozenec navštěvuje mateřskou školu, na kterou je podána žádost o přijetí

2

Ve Vendryni dne  23.04.2019    Urbanová Naděžda, ředitelka MŠ

[i] Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Informativní schůzka

Vážení rodiče, 

zveme Vás na INFORMATIVNÍ SCHŮZKU, která proběhne v pátek 14.9.2018 v 16,00 hod. v mateřské škole. Rádi bychom Vás informovali o organizaci školního roku 2018 - 2019 , připravovaných akcích a výchovně vzdělávací činnosti. 

(Prosíme, aby informativní schůzka proběhla bez přítomnosti dětí. Děkujeme.)

Kalendář akcí

srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Naše fotky

Svátek maminek