MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem předškolákům a jejich rodičům za závěrečné rozloučení s překvapením:-) Přejeme všem dětem z naší školičky i jejich rodinám krásné a odpočinkové prázdniny. 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

č.J. MŠP/044/2020

 

Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo                                           Výsledek řízení

01/2020                                                              přijat/a

02/2020                                                              přijat/a

03/2020                                                              přijat/a

04/2020                                                              přijat/a

05/2020                                                              přijat/a

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola- Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

 

Ve Vendryni dne 22.05.2020

Urbanová Naděžda

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 22.05.2020

Datum nabytí právní moci: 09.06.2020

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V pondělí  25.5.2020 se obnoví provoz MŠ. Je však nutné dodržet základní provozní podmínky po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení dle vydaného dokumentu MŠMT.

Upozorňujeme rodiče, že po dobu trvání těchto opatření bude provoz mateřské školy

od 6,30 hodin do 15,00 hodin.

Chce-li zákonný zástupce, aby jeho dítě po znovuotevření do mateřské školy nastoupilo, musí před prvním vstupem dítěte do školy podepsat:

  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte (např. horečka, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) včetně vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  • seznámení se s Podmínkami provozu mateřské školy v době epidemiologických opatření.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ                                                            PODMÍNKY PROVOZU

ZDE                                                                                       ZDE

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souvislosti s mimořádným opatřením proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Při podání žádosti je potřeba doložit:

Tiskopisy jsou ke stažení ZDE formát ZIP

Vyplněné tiskopisy je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky: s3vkm5w),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem- nelze jen poslat prostý email! (email školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  3. poštou na adresu školy ( Zaolší 615, 739 94 Vendryně, obálku označit nápisem „Zápis“ )
  4. osobním podáním: ve výjimečných případech může být se zákonným zástupcem dohodnuto, prostřednictvím emailu nebo telefonicky, (703 582 848) kdy podání proběhne, aby nedošlo v prostorách školy k vyššímu pohybu osob.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro splnění  této povinnosti zákonný zástupce:

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Po podání všech tiskopisů potřebných k zápisu bude zákonným zástupcům oznámeno přidělené registrační číslo prostřednictvím emailu, který bude uveden na Žádosti o přijetí.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšen na webových stránkách školy nejpozději 22.5.2020.

Zákonným zástupcům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce informován písemně a bude mu i navrácen lékařem potvrzený evidenční list dítěte k případnému dalšímu využití.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena ZDE.

Ve Vendryni 15.4.2020             

Urbanová Naděžda, ředitelka školy

JAK POSTUPOVAT V OČR

Jak postupovat? https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:
Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Pro zaměstnavatele:
Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

OZNÁMENÍ O PROVOZU

Vážení rodiče, vzhledem k situaci, která se nelepší bude

MŠ UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ.

Sledujte, prosím, web školy, na který budeme vkládat aktuální informace. Děkujeme.

Kalendář akcí

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Naše fotky

Hrajeme si s ovocem